تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - زمین شناسی!
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

زمین شناسی!

دوشنبه 2 خرداد 1390 12:21 ب.ظ

نویسنده : AlFa
کانی: ماده ای است جامد ،طبیعی غیر آلی که از یک یا چند عنصر تشکیل شده .

انواع کانی ها: اولیه: از ماگما در حالت مذاب خارج شدخ از زمین و سفت شده.......مثل : کوارتز،الوین،فیروزه

ثانویه: از تجزیه و فرسایش و هوازدگی کانی های اولیه ........مثل: رس،آهک ،هماتیت

ویژگی کانیها: 1)رنگ 2)سختی3) وزن حجمی 4)رخ: تمایل جدایش کانی در سطوح خاص

ساختار: به شکل کلی سنگ یا کانی گفته میشود

بافت: به نحوه قرار گرفتن . آرایش کانی ها  همچنین اندازه ذرات گفته میشود!

سنگ های آذرین:

اوسترامافیک :محیط بازی دارد سرشار از آهن و منیزیم!

مافیک

حد واسط

اسیدی : سرشار از سیلیس

فراوان ترین کانی...........>کوارتز

مافیک:
گابرو: درونی .....بلورهای درشت..........ساخت توده ای .........بافت دانه درشت

بازالت: بیرونی ......دانه ریز ........تیره........ساخت توده ای ......بافت دانه ریز

مهمترین کانیها: پیروکسن بلاژیو کلاز ء  آمفیبول

مهمترین کاربردهای مصالح ساختمانی:

1)به عنوان پی
2)مصالح زیر اساس،اساس،رویه راه،باند فرودگاه
3)بلاست
4)مصالح سد
مصالح بتن..................مصالح ساختمانی

حدواسط
سیانیت: درونی.....تیره روشن و صورتی.......ساخت توده ای .....بافت درشت دانه
تراکیت: بیرونی.........بافت ریز دانه
مهمترین :آمفیبول پلاژیوکلاز سدیم پتاسیم دار و بیوتیت

مقاوت نسبت به مافیک ها بیشتر است


اسیدی

گرانیت: درونی.......روشن و.............ساخت توده ای ........بافت درشت دانه
ریولیت:بیرونی..........بافت ریز دانه

مهمترین: فلدسپات پتاسیم و سدیم و کوارتز و میکای سفید


در مافیک ها هوازدگی شیمیای بشتر رخ میدی و در اسیدی هوازدگی فیزیکی بیشتر رخ میده!

عوامل مهم در هوازدگی شیمیایی: 1) هیدرولیز 2) ابگیری 3) کربناسیون 4) انحلال
...........................فیزیکی:1) تر و خشک شدن متوالی 2) ذوب و انجماد 3) تغییرات درجه حرارت 4) تبلور مجدد 5) ریشه گیاهان 6) ارگاننیسم ها

انحلال:از بین رفتن کانی ها ی آهکی گچی و نمک در نتیجه این فر/ایند است!

مهمترین عوامل هوازدگی : 1) اقلیم: کنترل کننده نوع خوازدگی .......>هوا گرم تر هوازدگی بیشتر!
2)توپوگرافی : شیب در سرعت هوازدگی موثره!
3) زمان :

سنگ های  رسوبی :

*نفوذپذیری زیادی دارند!

مهمترین گروه ها :
1)تخریبی
2)شیمیای: سنگ آهک
3) بیو شیمیایی: چاک و لو ماشل
4)تبخیری: گچ و نمک
5)الی : تورب و لیکنیت

نحوه تشکیل سنگ رسوبی: 1)رسوب گذاری 2)افزایش ترکم رسوبات 3) سیمانی شدن در نتیجه عبور املاح مختلف 4) به فرایندی که منجر به تشکیل سنگ رسوبی میشود دیاژنز میگویند اگر از این حد بگذرد سنگ شروع به ذوب شدن میکند !
*مقاومت سنگ های رسوبی به ذرات و سیمان آنها بستگی دارد!

ماسه سنگ  : کوارتزیت ......>سرشار از کوارتز ....> سخت تزین سنگ رسوبی .....> بهترین سنگ برای سازه

ماژن و سیل : ورقه ورقه میشن از رس +آهک

به خاطر ویژگی رس اگر آب بخورد باد میکند و اگر خشک بشود ترک میخورد و باعث خرابی در سازه منیشه در عمران مسئله ساز هستن نفوذ پذیری کمی دارند  و آب رو از خود عبور نمیدهند!

سنگ های دگرگونی

منشا حرارت: 1) پرادیان حرارتی 2)وجود توده های  نفوذی
منشا فشار : 1) فشا لیتو استاتیک 2) شقوط شهاب سنگ 3) فشار جهت دار
منشا سیالات:1) سیالات موجود در ماگما 2) آبهای فسیل


مهمترین سنگ ها ی دگرگونی : شیست 2) اسلیت 3) فیلیت
به ترتیب مقاومتشان کم میشود و درجه دگر گونی کمتر میشود و لایه های آنها ضخامت کمتری دارند!


منطقه تهویه : 1) آب خاک : ریشه گیاهان در اون عمق میباشد و بستگی به پوشش گیاهی منطقه دارد !
2) مویینگی: ارتفاعی که آب از سطح ایسابی بر اساس خاصیت مویینگی بالا میرود و به جنس سال بستگی دارد
و قطر منافذ
3) حد واسط: این منطقه به شرایط اقلیمی بستگی دارد و ضخامت این منطقه رابطه عکس با مقدار نزولات جوی دارد


نفوذپذیری : به قابلیت عبور سیال از محیط متخلخل گفته میشه

انواع لایه های آبدار :
1) اکیفر : حجم زیادی از ؟آب را در خود نگهداری میکند
هم قابلیت ذخیره و هم قابلیت اتتقال دارد.........>آبرفت و سنگ ها ی اهکی حل شده و خرد شده
2) اکی تارد :قابلیت ذخیره دارد اما انتقال نه!......>شیل ها ،ماسه سنگ
3) اک یکلود : نه ذخیره نه انتقال.......> رس، شیت ، ماژن


انواع سفره های زیر زمینی :
1) سفره های آزاد: لایه های آبداری که از پایین توسط اکی کلود و از بلا به وسیله سطح ایتابی احاطه شده!
2) سفره های محبوس: از 2 طرف توسط اکی کلود احاطه شده و تحت فشاره!
3) سفره های نشست:به سفره ها ی معلق مشهورند و در دل سفره های آزادند مقدار کمی آب روی آنهاست و بعد از مدتی خشک میشود!


تفاوت منطقه تهویه و اشباع:
1) اشباع زیر  استابی تهویه بالا
2) در اشباع فشار آب بیشتر از اتمسفر است ولی ذدر تهویه فشار کمتره
3)تخلخل در اشباع تمامش رطوبته  ولی بالای سطح استابی بخشی از آن رطوبته
4) مقدار فشار زیز سطح استابی با پیزومتر محاسبه میشه ولی بلا ی سطح استابی با تانسیو متر

ساختار های زمین شناسی:

1)چین خودگی: هرگونه خارج شدن لایه های زمین از حالت افقی
2) گسل ها 3) درزه ها 4) ناپیوستگی ها

چین خوردگی : 1) طاقدیس 2) ناودیس

عوامل درزه:1) نیروها ی تکنو تیکی 2) تنش رهایی : برگشت سنگ به حالت اولیه در اثر برداشتن فشار از روی
سنگ 3) فرسایش و هوازدگی

مطالعه درزه ها : 1) مشخصات درزه 2) مقاوت سنگی که درزهخ در ان اتفاق میافتد

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 خرداد 1390 11:56 ب.ظ