تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - سیاه چاله ها
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

سیاه چاله ها

سه شنبه 22 تیر 1389 04:41 ب.ظ

نویسنده : AlFa


اگر یک ستاره چند برابر خورشید باشد و همه سوختش را بسوزاند ،ار آنجا که یک نیروی جاذبه قوی دارد ،جرم خودش در خودش فشرده میشود و یک حفره ی سیاه رنگ مثل یک قیف درست میکند که نیروی جاذبه ی فوق العاده زیادی دارد طوری که حتی نور هم نمیتواند از آن فرار کند .اما این حفره ها بر دو نوع هستند.یک نوعشان نمیچرخند؛لذا انتهای قیف،یک نقطه است. در آنجا هر جسمی به حفره مکش شده باشد ،نابود میشود.اما یک نوع دیگر سیاه چاله،در حال دوران است و برای همین ،انتهای قیف یک قاعده دارد که به شکل حلقه است.یعنی مثل یک قیف واقعی است که ته آن باز است .همین نوع سیاه چاله است که میتواند سکوی پرتاب به آینده یا گذشته باشد.انتهای قیف به یک قیف دیگر به اسم سفید چاله میرسد که درست عکس آن عمل میکند .یعنی هر جسمی را به شدت به بیرون پرتاب میکند.از همین جااست که میتوانیم پا به زمان ها و جهان های دیگر بگذاریم.free image hosting

A.S: بچه ها این سیاه چاله نیستا.این عکس ؛یک انفجار ستاره ای است .پس فردا نگید آلفا اطلاعات غلط داد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 تیر 1389 04:59 ب.ظ